Vår affärsidé

Idag har vi en skara högt kvalificerade medarbetare inom olika hantverksskrån. Vi har både byggnadsplåtslagare och ventilationsmontörer som arbetar tätt tillsammans med serviceavdelning och smeder. Våra plåtslagare utför alla förekommande uppgifter såväl exteriört som interiört. Det kan vara band-och skivtäckningar, skorstensbeslag, garneringsarbeten eller regnvattensystem. Som kund ska ni också veta att vi har garantimodeller för att säkra en tryggleverans, både avseende arbetsinsats och material.

Bra luft är en god investering

Ventilation är vid sidan av plåtslageri vårt andra stora tjänsteben. Det är en bransch som påtagligt påverkats av nya rön och en större kollektiv medvetenhet. Idag ställs inte endast höga krav kopplat till människors behov av ren och hälsosam luft. Den ska också gagna miljön och vara kostnadsbesparande. Våra ventilationstekniker har elkompetens som underlättar ett övergripande perspektiv.

Ek´s verkar i hela kedjan från konstruktion, tillverkning till igångkörning och löpande underhåll. Kunder är både större företag som Dalkia, Stora Enso, Outokumpu, ICA, kommuner och mindre aktörer på orten. Vi bemödar oss om att tänka med god framförhållning och göra smidiga övergångar när vi installerar ventilationsanläggningar. För att garantera en god driftsäkerhet testar vi anläggningens funktionalitet både före och efter installation. Det sparar tid och pengar åt våra uppdragsgivare.


Vi vänder på steken och planerar rätt

De allra flesta entreprenader görs av byggföretag som anlitar plåtslagare och ventilationsfirmor som underleverantörer. Med Ek´s specifika kompetens kan vi åta oss hela projektet. Vår totalentreprenad är en klok helhet där förståelsen för byggnationens olika faser rationaliserar planering och produktion. Korta ledtider med tydligt beskrivna moment i projektering skapar goda förutsättningar att upprätthålla en hög kvalitet genom hela byggprocessen.